ชมปลาวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิดที่เกาะโอกินาวา

สตาร์บัคส์เจแปน เปลี่ยนลายแก้วและบัตรสตาร์บัคส์ประจำเมืองใหม่