วัดญี่ปุ่น

วัดญี่ปุ่น

มาพักผ่อนและทัวร์ชมศิลปะ Gajoen Art Tour และเที่ยวชมวัดและศาลเจ้าไปกับพิพิธภัณฑ์โรงแรมกะโจะเอง กันดีกว่า

ประสบการณ์ใหม่ของที่พักกับ Terahaku นอนพักที่วัดญี่ปุ่น