อาโอโมริ

อาโอโมริ

เทศกาลชมซากุระอันโด่งดัง เทศกาลฮิโรซากิซากุระ

เดินเล่นตลาดปลาฮัชโชะกุเซ็นเตอร์ ที่ Hachinohe

เที่ยวชมบ้านเนบุตะ สถานที่เชื่อมหัวใจของคนและเมืองไว้ด้วยกัน

Miroku Yokocho ย่านกินดื่มของ Hachinohe

A Factory รวมของฝากจากแอปเปิ้ลไว้ที่เดียว

ใส่อาหารทะเลเท่าไหร่ก็ได้บนชามของคุณกับ “นคเคะด้ง” ที่สถานีอาโอโมริ

แนะนำเทศกาลเกี่ยวกับไฟในฤดูหนาวที่โทโฮคุ part 2

Tanbo Art ศิลปะบนนาข้าวจากข้าว 7 สายพันธุ์และความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในหมู่บ้านอินาคะดาเตะ (อาโอโมริ)