Tochigi

Tochigi

สัมผัสความงามต้องมนต์ของดอกวิสทีเรียหลากสีที่สวนอาชิคากะ บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าสนามเบสบอล

เทศกาลชมดอกวิสทีเรียครั้งยิ่งใหญ่ปี 2018 ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) ตั้งแต่ 18 เม.ย. – 20 พ.ค. 2018