Yamagata autumn

Yamagata autumn

เขาสามลูก(เดวะซังซัง) จ.ยามางาตะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมะแห่งจ.ยามางาตะ

พาไปประดิษฐ์บมโบริ (โคมประดับ) ที่จ.ยามางาตะ

ทานอาหารเรียวกังที่โรงแรมทาเคยะ (จ.ยามางาตะ)

แช่ออนเซ็นที่โรงแรมริมทะเล (จ.ยามางาตะ)

ร้านอาหารพื้นบ้านที่ซ่อนอยู่ (จ.ยามางาตะ)