โฮสเทล “อิจินิจิ” ที่ตั้งอยู่ในอะกะบะเนะ (Akabane) โฮสเทลแห่งนี้จะเรียกว่าเป็น
โรงแรมบูติกขนาดเล็กก็ได้ เพิ่งจะเปิดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 ที่ผ่านมา

ที่โฮสเทล “อิจินิจิ”ประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ เช่นพิธีชงชา ซามีซันเป็นต้นได้

สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นและใส่ชุดกิโมโนได้ที่ “โฮสเทล อิจินิจิ” (HOTEL ICHINICHI)

มาเรียนรู้วิธีการดีดซามิเซ็ง (Shamisen) เครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นกันที่ “โฮสเทล อิจินิจิ” (HOTEL ICHINICHI)