Aomori

Aomori

เพลิดเพลินกับการชมต้นซากุระกว่า 2,600 ต้นที่เทศกาลดอกซากุระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฮิโรซากิ (Hirosaki) พร้อมกิจกรรมมากมาย

เทศกาลชมซากุระอันโด่งดัง เทศกาลฮิโรซากิซากุระ

เดินเล่นตลาดปลาฮัชโชะกุเซ็นเตอร์ ที่ Hachinohe

เที่ยวชมบ้านเนบุตะ สถานที่เชื่อมหัวใจของคนและเมืองไว้ด้วยกัน

Miroku Yokocho ย่านกินดื่มของ Hachinohe

ชมเรือฮักโกดามารุ เรือที่ใช้ข้ามฟากระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดในสมัยก่อน

A Factory รวมของฝากจากแอปเปิ้ลไว้ที่เดียว

ใส่อาหารทะเลเท่าไหร่ก็ได้บนชามของคุณกับ “นคเคะด้ง” ที่สถานีอาโอโมริ

“โทโฮคุ”  ภูมิภาคที่เปี่ยมล้นไปด้วยมนต์เสน่ห์จนลืมไปว่าเคยประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่

แนะนำเทศกาลเกี่ยวกับไฟในฤดูหนาวที่โทโฮคุ part 2

แนะนำกิจกรรมหน้าหนาวน่าสนใจในโทโฮคุ

Tanbo Art ศิลปะบนนาข้าวจากข้าว 7 สายพันธุ์และความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในหมู่บ้านอินาคะดาเตะ (อาโอโมริ)