Daimaru

Daimaru

บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ของร้าน CHISO ZANMAI สาขา Daimaru Umeda เมืองโอซาก้า

อัพเดทบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ “TOKYO STATION BUFFET” ปี 2018

ของเล่นขณะอาบน้ำ : นักดับเพลิงอันปังแมน

“mikiHOUSE: มิกิเฮ้าส์” สาขาห้างสรรพสินค้าไดมารู (Daimaru) ใจกลางกรุงโตเกียว

บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ที่สถานีโตเกียว

PapaBubble ร้านลูกกวาดสีหวานที่สถานีโตเกียว

ขนมปลาร้อนๆ จากเตาอบสุดไฮเทคร้าน Tetsuji Daimaru Tokyo