จังหวัดกิฟุ

จังหวัดกิฟุ

เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี+ไลท์อัพที่สวนโซกิ ( Sogi Park) : ชมใบเมเปิ้ลสีแดงที่สะท้อนกับผืนน้ำดังกระจกเงา

บ่อน้ำโมเนต์แห่งกิฟุ งดงามดั่งภาพวาด