Meguro

Meguro

ห้องเรียนธรรมชาติใจกลางโตเกียวที่สถานี Meguro

มาพักผ่อนและทัวร์ชมศิลปะ Gajoen Art Tour และเที่ยวชมวัดและศาลเจ้าไปกับพิพิธภัณฑ์โรงแรมกะโจะเอง กันดีกว่า