Chiba

Chiba

ร้าน Mikazuki momoko

ดินเนอร์มื้อแรกในญี่ปุ่นด้วยอาหารกล่อง 7-ELEVEN

ร้านอากิฮาบาระแหล่งละลายเงินเยนก่อนบินกลับไทย

ร้านขนมหวานสุดสวย “havaro”