Gifu

Gifu

ร้าน Mikazuki momoko

หนาวสุดขั้วที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-gō)

Shirakawa-go Winter Light up 2018

ออนเซ็นสุดหรูที่เรียวกัง “ซุยเมกัง”

ไปเล่นสกีที่ Dynaland Ski Resort กัน